Delayed Animations/bg

From Qt Wiki
Jump to: navigation, search
БългарскиEnglishSpanishItalianFrench日本語

Забавени аминамции

Някога да сте искали потребителят да натисне нещо и тогава да пуснете серия от забавени събития? На пример, отваряне на лист и затварянето му отново?

Този пример показва червен кръг. Когато потребителят натисне кръга, той се анимира до квадрат и стартира таймер. Когато таймерът изтече, квадрата се анимира обратно до кръг.

import QtQuick 1.0

Rectangle {

property int time: 800
property int size: 300
width: size; height: size; radius: size
color: "red"
Behavior on radius { NumberAnimation { duration: time } }
Timer {
id: reset
interval: time;
onTriggered: parent.radius = size
}

MouseArea {

anchors.fill: parent
onClicked: {
parent.radius = 0;
reset.start()
}
}

}

Забележете, че ако искате просто втората анимация да тръгне веднага след другата, можете да използвате SequentialAnimation. Целта на този пример е да покаже произволно закъснение в анимациите.