How to Use QPushButton/bg

From Qt Wiki
Jump to: navigation, search
This article may require cleanup to meet the Qt Wiki's quality standards. Reason: Auto-imported from ExpressionEngine.
Please improve this article if you can. Remove the {{cleanup}} tag and add this page to Updated pages list after it's clean.


Български English 简体中文 Spanish Ελληνικά Русский

Как се използва QPushButton

Общ преглед

Чрез QPushButton могат да създават и управляват бутони. Този клас е лесен за употреба и персонализиране, поради което е сред най-популярните класове в Qt. По принцип бутона показва текст, но също така може да показва и икона.

QPushButton наследява QAbstractButton, който наследява QWidget.

Сигнали

Наследени от QAbstractButton

 • void clicked ( bool checked = false )
 • void pressed ()
 • void released ()
 • void toggled ( bool checked )

Наследени от QWidget

 • void customContextMenuRequested ( const QPoint & pos )

Наследени от QObject

 • void destroyed ( QObject * obj = 0 )

Основна употреба

Текст

Текст на QPushButton може да бъде зададен при създаването му или чрез setText(). За да достъпите текста, който е сложен в момента на бутона използвайте text().

Икона

Както текст, така и икона може да се зададе при създаване на QPushButton. След това иконата може да бъде сменете посредством setIcon(). За да достъпите иконата, която е сложена на бутон използвайте icon()

Настройване на позиция и икона

To set the position and the size of the button use setGeometry(). Ако желаете само да промените размера на бутона използвайте resize().

Управление на бутона

QPushButton излючва сигнали, ако се настъпи някакво събитие. За да управлявате бутона трябва да свържете подходящия сигнал към слот:

connect(m_pButton, SIGNAL (released()),this, SLOT (handleButton()));

Пример

Следният прост примерен код показва как се създава и използва QPushButton. Тестван е на Qt Symbian Simulator.

Създава се инстанция на QPushButton. Сигналът released() се свързва със слота handleButton(), който променя текста и размера на прозореца при първо натискате на бутона.

mainwindow.h

 1. ifndef MAINWINDOW_H
 2. define MAINWINDOW_H
 1. include <QMainWindow>
 2. include <QPushButton>

namespace Ui {

class MainWindow;

}

class MainWindow : public QMainWindow {

Q_OBJECT

public:

explicit MainWindow(QWidget parent = 0);

virtual ~MainWindow();

private slots:

void handleButton();

private:

QPushButton m_pButton;

};

 1. endif // MAINWINDOW_H

mainwindow.cpp

 1. include "mainwindow.h"
 1. include <QCoreApplication>

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)

: QMainWindow(parent)

{

//Create the button
m_pButton = new QPushButton("My Button", this);
//set size and location of the button
m_pButton->setGeometry(QRect( QPoint(100, 100),
QSize(200, 50) ));

//Connect button signal to appropriate slot

connect(m_pButton, SIGNAL (released()),this, SLOT (handleButton()));

}

void MainWindow::handleButton() {

//change the text
m_pButton->setText("Example");
//resize button
m_pButton->resize(100,100);

}

MainWindow::~MainWindow() {

}

main.cpp

 1. include "mainwindow.h"
 1. include <QApplication>

int main(int argc, char *argv[]) {

QApplication app(argc, argv);

MainWindow mainWindow;

mainWindow.showMaximized();
return app.exec();

}