QtonPi/bg

From Qt Wiki
< QtonPi(Redirected from QtonPi Bulgarian)
Jump to: navigation, search
Български | English | Русский

QtonPi

Qt 5 и Raspberry Pi се комбинират перфектно по много различни начини. Целта на проекта е да достави развойна среда на програмисти, създаващи приложения и платформи, срещу инвестиция от $35 в Raspberry Pi платка.

Qt на Pi

Qt 5 и Raspberry Pi в действие!