Word Wrap of Text in QLabel/bg

From Qt Wiki
Jump to: navigation, search
БългарскиEnglish

Опаковане на думи от текст с QLabel

Текстът в QLabel може да опакова редове около ограничения за думи чрез свойството wordWrap. По подразбиране опаковането да думи е изключено. За да го включите използвайте setWordWrap():

QLabel *pLabel = new QLabel(this); pLabel->setText("first line\nsecond line\nthird line\n"); pLabel->setWordWrap(true);