Компилиране на Qt за Linux

From Qt Wiki
Revision as of 21:20, 7 March 2015 by Simow (talk | contribs) (Simow moved page Editing Building Qt for Linux/bg to Building Qt for Linux/bg: Wording Mistake)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Qt е много голяма библиотека, има множество модули, конфигурационни опции и избираеми допълнителни възможности. Изправени пред компилирането от изходен код, може да се окаже доста трудна задача да инсталирате зависимостите на Qt, от които се нуждаете, и как да накарате някои от по-скритите му възможности да се включат при компилирането!

Пакетите, които можете да считате като "стандартни минимални изисквания" под Linux са: ZLib, JPEG, TIFF, MNG, PNG, OpenGL, GStreamer, ALSA, FreeType, FontConfig, CUPS, D-Bus, X*, OpenSSL и SQLite.

Следва подробен списък с имената на пакетите на зависимостите за всички версии на Qt между 4.5 и 4.8 В момента само имената на пакетите от Ubuntu са включени.

Колоната "Модул" показва модула от най-ниско ниво, който използва зависимостта (примерно, ако QtCore я използва, тя няма да бъде включена в списъка за QtGui). Множество модули са изброени, само ако те са независими.

Dependency Module Configure switch Qt/X11? Qt/Embedded? Qt 4.5 Qt 4.6 Qt 4.7 Qt 4.8 (trunk)
ZLib QtCore -[qt|system]-zlib X X X X X X
JPEG QtCore -[qt|system]-libjpeg X X X X X X
TIFF QtCore -[qt|system]-libtiff X X X X X X
MNG QtCore -[qt|system]-libmng X X X X X X
PNG QtCore -[qt|system]-libpng X X X X X X
OpenGL QtOpenGL -opengl X X X X X
OpenGL ES 1 QtOpenGL -opengl es1 X X X [1] X X X
OpenGL ES 1 CL QtOpenGL -opengl es1cl X X X [1] X X X
OpenGL ES 2 QtOpenGL -opengl es2 X X X [1] X X X
EGL QtOpenGL -egl, -opengl [1|1cl|2] X X [2] X X X X
OpenVG QtOpenVG -openvg X X X X X
ShivaVG QtOpenVG -openvg X X X X X
DirectFB QtGui -[qt|plugin]-gfx-directfb X X X X X
GStreamer [2] Phonon -phonon X X X X X X
PulseAudio Phonon -phonon-backend X X X X X
ALSA QtMultimedia -multimedia X X X X X
NAS Sound QtGui -system-nas-sound X X X X X
FreeType QtGui -freetype X X X X X X
FontConfig QtGui -fontconfig X X X X X
tslib QtGui -[qt|plugin]-mouse-tslib X X X X X
Cups QtGui -cups X X X X X X
D-Bus QtDBus -dbus[-linked] X X X X X X
ICD QtNetwork -icd X X X X
GLib QtCore -glib X X X X X X
GTK QtGui -gtkstyle X X X X X
X11 QtGui none X X X X X
XShape QtGui -xshape X X X X X
XCursor QtGui -xcursor X X X X X
XFixes QtGui -xfixes X X X X X
XRandr QtGui -xrandr X X X X X
XRender QtGui, QtWebKit -xrender X X X X X
XVideo Phonon, QtMultimedia -xvideo X X X X X
Xinerama QtGui -xinerama X X X X X
XInput QtGui -xinput X X X X X
Session management QtGui -sm X X X X X
OpenSSL QtNetwork, QtWebKit -openssl[-linked] X X X X X X
Interbase QtSql -[qt|plugin]-sql-ibase X X X X X X
MySQL QtSql -[qt|plugin]-sql-mysql X X X X X X
ODBC QtSql -[qt|plugin]-sql-odbc X X X X X X
PostgreSQL QtSql -[qt|plugin]-sql-psql X X X X X X
SQLite 2 QtSql -[qt|plugin]-sql-sqlite2 X X X X X X
SQLite 3 QtSql -[qt|plugin]-sql-sqlite X X X X X X
TDS QtSql -[qt|plugin]-sql-tds X X X X X X
Dependency Ubuntu Lucid Ubuntu Maverick
ZLib zlib1g-dev zlib1g-dev
JPEG libjpeg62-dev libjpeg62-dev
TIFF libtiff4-dev libtiff4-dev
MNG libmng-dev libmng-dev
PNG libpng12-dev libpng12-dev
OpenGL mesa-common-dev, libglu1-mesa-dev mesa-common-dev, libglu1-mesa-dev
OpenGL ES 1 none libgles1-mesa-dev [3]
OpenGL ES 1 CL none libgles1-mesa-dev
OpenGL ES 2 none libgles2-mesa-dev
EGL none libgles2-mesa-dev or libegl1-mesa-dev
OpenVG none libopenvg1-mesa-dev
ShivaVG none none
DirectFB libdirectfb-dev libdirectfb-dev
GStreamer libgstreamer0.10-dev, libgstreamer-plugins-base0.10-dev libgstreamer0.10-dev, libgstreamer-plugins-base0.10-dev
PulseAudio libpulse-dev libpulse-dev
NAS Sound libaudio-dev libaudio-dev
ALSA libasound2-dev libasound2-dev
FreeType libfreetype6-dev libfreetype6-dev
FontConfig libfontconfig1-dev libfontconfig1-dev
tslib libts-dev libts-dev
Cups libcups2-dev libcups2-dev
D-Bus libdbus-1-dev libdbus-1-dev
ICD none none
GLib libglib2.0-dev libglib2.0-dev
GTK libgtk2.0-dev libgtk2.0-dev
X11 libx11-dev, libxext-dev libx11-dev, libxext-dev
XCursor libxcursor-dev libxcursor-dev
XFixes libxfixes-dev libxfixes-dev
XRandr libxrandr-dev libxrandr-dev
XRender libxrender-dev libxrender-dev
XVideo libxv-dev libxv-dev
Xinerama libxinerama-dev libxinerama-dev
XInput libxi-dev libxi-dev
Session management libsm-dev libsm-dev
OpenSSL libssl-dev libssl-dev
Interbase firebird2.1-dev firebird2.5-dev or firebird2.1-dev
MySQL libmysqlclient-dev libmysqlclient-dev
ODBC [4] unixodbc-dev or libiodbc2-dev unixodbc-dev or libiodbc2-dev
PostgreSQL libpq-dev libpq-dev
SQLite 2 libsqlite0-dev libsqlite0-dev
SQLite 3 libsqlite3-dev libsqlite3-dev
TDS freetds-dev freetds-dev
  1. 1.0 1.1 1.2 Though supported, I have not been able to figure out how to build this option in Qt 4.5
  2. 2.0 2.1 Need to pass -DMESA_EGL_NO_X11_HEADERS to "configure" when building Qt/Embedded. Possibly this could be done via .qmake.cache?
  3. This also requires a provider of libGLES_CM.so.
  4. Using libiodbc2 instead of unixodbc is supported starting in Qt 4.6.