Difference between revisions of "Custom Tab Bar/bg"

From Qt Wiki
Jump to: navigation, search
(Add "cleanup" tag)
Line 1: Line 1:
 +
{{Cleanup | reason=Auto-imported from ExpressionEngine.}}
 +
 
[[Category:snippets]]
 
[[Category:snippets]]
  

Revision as of 15:32, 3 March 2015

БългарскиEnglish

Промяна на QTabBar

В тази статия се демонстрира как да се създаде клас наследник на "QTabBar":http://doc.qt.io/qt-5.0/qtwidgets/qtabbar.html, който да показва изображенията винаги центрирани (по подразбиране QTabBar подравнява иконите винаги в ляво).

Приложеният тук клас показва добавяне само на един таб, но по същият начин могат да бъдат добавени още табове. // header file not shown here

  1. include "MyTabBar.h"
  2. include <QLabel>

MyTabBar::MyTabBar(QWidget *parent)

: QTabBar(parent)

{

this->addTab(QString());

QLabel *lbl;

lbl = new QLabel();
lbl->setPixmap(QPixmap(QString::fromUtf8("../../popup/5.png")));
lbl->setAlignment(Qt::AlignCenter);

// can set a larger size below too, but the icon is always center aligned

lbl->setFixedSize(16,16);
this->setTabButton(0, QTabBar::LeftSide, lbl);

}

Клас, наследник на "QTabWidget":http://doc.qt.nokia.com/latest/qtabwidget.html, който използва създадения таб бар:

  1. include "MyTabWidget.h"
  2. include "MyTabBar.h"
  1. include <QDebug>

MyTabWidget::MyTabWidget(QWidget *parent)

: QTabWidget(parent)

{

this->setGeometry(QRect(10, 10, 300, 250));

MyTabBar *bar;

bar = new MyTabBar();
this->setTabBar(bar);

}

Извикване от mainwindow.cpp както следва:

MyTabWidget *mytab;
mytab = new MyTabWidget(centralWidget());