Difference between revisions of "Custom Tab Bar/bg"

From Qt Wiki
Jump to: navigation, search
(Add "cleanup" tag)
Line 1: Line 1:
 +
{{Cleanup | reason=Auto-imported from ExpressionEngine.}}
 +
 
[[Category:snippets]]
 
[[Category:snippets]]
  

Revision as of 15:32, 3 March 2015

This article may require cleanup to meet the Qt Wiki's quality standards. Reason: Auto-imported from ExpressionEngine.
Please improve this article if you can. Remove the {{cleanup}} tag and add this page to Updated pages list after it's clean.

Български English

Промяна на QTabBar

В тази статия се демонстрира как да се създаде клас наследник на "QTabBar":http://doc.qt.io/qt-5.0/qtwidgets/qtabbar.html, който да показва изображенията винаги центрирани (по подразбиране QTabBar подравнява иконите винаги в ляво).

Приложеният тук клас показва добавяне само на един таб, но по същият начин могат да бъдат добавени още табове.

// header file not shown here
#include "MyTabBar.h"
#include <QLabel>

MyTabBar::MyTabBar(QWidget *parent)
 : QTabBar(parent)
{
 this->addTab(QString());

QLabel *lbl;
 lbl = new QLabel();
 lbl->setPixmap(QPixmap(QString::fromUtf8("../../popup/5.png")));
 lbl->setAlignment(Qt::AlignCenter);

// can set a larger size below too, but the icon is always center aligned
 lbl->setFixedSize(16,16);
 this->setTabButton(0, QTabBar::LeftSide, lbl);
}

Клас, наследник на "QTabWidget":http://doc.qt.nokia.com/latest/qtabwidget.html, който използва създадения таб бар:

#include "MyTabWidget.h"
#include "MyTabBar.h"

#include <QDebug>

MyTabWidget::MyTabWidget(QWidget *parent)
 : QTabWidget(parent)
{
 this->setGeometry(QRect(10, 10, 300, 250));

MyTabBar *bar;
 bar = new MyTabBar();
 this->setTabBar(bar);
}

Извикване от mainwindow.cpp както следва:

 MyTabWidget *mytab;
 mytab = new MyTabWidget(centralWidget());