Difference between revisions of "Custom Tab Bar/bg"

From Qt Wiki
Jump to: navigation, search
Line 7: Line 7:
 
В тази статия се демонстрира как да се създаде клас наследник на "QTabBar":http://doc.qt.io/qt-5.0/qtwidgets/qtabbar.html, който да показва изображенията винаги центрирани (по подразбиране QTabBar подравнява иконите винаги в ляво).
 
В тази статия се демонстрира как да се създаде клас наследник на "QTabBar":http://doc.qt.io/qt-5.0/qtwidgets/qtabbar.html, който да показва изображенията винаги центрирани (по подразбиране QTabBar подравнява иконите винаги в ляво).
  
Приложеният тук клас показва добавяне само на един таб, но по същият начин могат да бъдат добавени още табове.<br /><code><br />// header file not shown here<br />#include "MyTabBar.h"<br />#include <QLabel>
+
Приложеният тук клас показва добавяне само на един таб, но по същият начин могат да бъдат добавени още табове.
 +
<code>
 +
// header file not shown here
 +
#include "MyTabBar.h"
 +
#include <QLabel>
  
MyTabBar::MyTabBar(QWidget *parent)<br /> : QTabBar(parent)<br />{<br /> this->addTab(QString());
+
MyTabBar::MyTabBar(QWidget *parent)
 +
: QTabBar(parent)
 +
{
 +
this->addTab(QString());
  
QLabel *lbl;<br /> lbl = new QLabel();<br /> lbl->setPixmap(QPixmap(QString::fromUtf8("../../popup/5.png")));<br /> lbl->setAlignment(Qt::AlignCenter);
+
QLabel *lbl;
 +
lbl = new QLabel();
 +
lbl->setPixmap(QPixmap(QString::fromUtf8("../../popup/5.png")));
 +
lbl->setAlignment(Qt::AlignCenter);
  
// can set a larger size below too, but the icon is always center aligned<br /> lbl->setFixedSize(16,16);<br /> this->setTabButton(0, QTabBar::LeftSide, lbl);<br />}<br /></code>
+
// can set a larger size below too, but the icon is always center aligned
 +
lbl->setFixedSize(16,16);
 +
this->setTabButton(0, QTabBar::LeftSide, lbl);
 +
}
 +
</code>
  
Клас, наследник на "QTabWidget":http://doc.qt.nokia.com/latest/qtabwidget.html, който използва създадения таб бар:<br /><code><br />#include "MyTabWidget.h"<br />#include "MyTabBar.h"
+
Клас, наследник на "QTabWidget":http://doc.qt.nokia.com/latest/qtabwidget.html, който използва създадения таб бар:
 +
<code>
 +
#include "MyTabWidget.h"
 +
#include "MyTabBar.h"
  
 
#include <QDebug>
 
#include <QDebug>
  
MyTabWidget::MyTabWidget(QWidget *parent)<br /> : QTabWidget(parent)<br />{<br /> this->setGeometry(QRect(10, 10, 300, 250));
+
MyTabWidget::MyTabWidget(QWidget *parent)
 +
: QTabWidget(parent)
 +
{
 +
this->setGeometry(QRect(10, 10, 300, 250));
  
MyTabBar *bar;<br /> bar = new MyTabBar();<br /> this->setTabBar(bar);<br />}<br /></code>
+
MyTabBar *bar;
 +
bar = new MyTabBar();
 +
this->setTabBar(bar);
 +
}
 +
</code>
  
Извикване от '''mainwindow.cpp''' както следва:<br /><code><br /> MyTabWidget *mytab;<br /> mytab = new MyTabWidget(centralWidget());<br /></code>
+
Извикване от '''mainwindow.cpp''' както следва:
 +
<code>
 +
MyTabWidget *mytab;
 +
mytab = new MyTabWidget(centralWidget());
 +
</code>

Revision as of 12:10, 25 February 2015


Български English

Промяна на QTabBar

В тази статия се демонстрира как да се създаде клас наследник на "QTabBar":http://doc.qt.io/qt-5.0/qtwidgets/qtabbar.html, който да показва изображенията винаги центрирани (по подразбиране QTabBar подравнява иконите винаги в ляво).

Приложеният тук клас показва добавяне само на един таб, но по същият начин могат да бъдат добавени още табове.

// header file not shown here
#include "MyTabBar.h"
#include <QLabel>

MyTabBar::MyTabBar(QWidget *parent)
 : QTabBar(parent)
{
 this->addTab(QString());

QLabel *lbl;
 lbl = new QLabel();
 lbl->setPixmap(QPixmap(QString::fromUtf8("../../popup/5.png")));
 lbl->setAlignment(Qt::AlignCenter);

// can set a larger size below too, but the icon is always center aligned
 lbl->setFixedSize(16,16);
 this->setTabButton(0, QTabBar::LeftSide, lbl);
}

Клас, наследник на "QTabWidget":http://doc.qt.nokia.com/latest/qtabwidget.html, който използва създадения таб бар:

#include "MyTabWidget.h"
#include "MyTabBar.h"

#include <QDebug>

MyTabWidget::MyTabWidget(QWidget *parent)
 : QTabWidget(parent)
{
 this->setGeometry(QRect(10, 10, 300, 250));

MyTabBar *bar;
 bar = new MyTabBar();
 this->setTabBar(bar);
}

Извикване от mainwindow.cpp както следва:

 MyTabWidget *mytab;
 mytab = new MyTabWidget(centralWidget());