Custom Tab Bar/bg

From Qt Wiki
Revision as of 15:14, 14 January 2015 by Maintenance script (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Български English

Промяна на QTabBar

В тази статия се демонстрира как да се създаде клас наследник на QTabBar [qt.io], който да показва изображенията винаги центрирани (по подразбиране QTabBar подравнява иконите винаги в ляво).

Приложеният тук клас показва добавяне само на един таб, но по същият начин могат да бъдат добавени още табове.

Клас, наследник на QTabWidget [doc.qt.nokia.com], който използва създадения таб бар:

Извикване от mainwindow.cpp както следва:

Categories: