Custom Tab Bar/bg

From Qt Wiki
Revision as of 12:10, 25 February 2015 by Maintenance script (talk | contribs)

Jump to: navigation, search


Български English

Промяна на QTabBar

В тази статия се демонстрира как да се създаде клас наследник на "QTabBar":http://doc.qt.io/qt-5.0/qtwidgets/qtabbar.html, който да показва изображенията винаги центрирани (по подразбиране QTabBar подравнява иконите винаги в ляво).

Приложеният тук клас показва добавяне само на един таб, но по същият начин могат да бъдат добавени още табове.

// header file not shown here
#include "MyTabBar.h"
#include <QLabel>

MyTabBar::MyTabBar(QWidget *parent)
 : QTabBar(parent)
{
 this->addTab(QString());

QLabel *lbl;
 lbl = new QLabel();
 lbl->setPixmap(QPixmap(QString::fromUtf8("../../popup/5.png")));
 lbl->setAlignment(Qt::AlignCenter);

// can set a larger size below too, but the icon is always center aligned
 lbl->setFixedSize(16,16);
 this->setTabButton(0, QTabBar::LeftSide, lbl);
}

Клас, наследник на "QTabWidget":http://doc.qt.nokia.com/latest/qtabwidget.html, който използва създадения таб бар:

#include "MyTabWidget.h"
#include "MyTabBar.h"

#include <QDebug>

MyTabWidget::MyTabWidget(QWidget *parent)
 : QTabWidget(parent)
{
 this->setGeometry(QRect(10, 10, 300, 250));

MyTabBar *bar;
 bar = new MyTabBar();
 this->setTabBar(bar);
}

Извикване от mainwindow.cpp както следва:

 MyTabWidget *mytab;
 mytab = new MyTabWidget(centralWidget());