Get the Source/bg

From Qt Wiki
< Get the Source
Revision as of 12:19, 17 April 2015 by AutoSpider (talk | contribs) (Remove non-functioning "toc" command)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search
This article may require cleanup to meet the Qt Wiki's quality standards. Reason: Auto-imported from ExpressionEngine.
Please improve this article if you can. Remove the {{cleanup}} tag and add this page to Updated pages list after it's clean.


Български | English | 日本語

Взимане на кода

Вие може да разработвате страхотен код на Qt, използвайки нищо повече от Qt Creator и крайната версия на SDK-то. Завършено. Стабилно. Професионално.

От друга страна, ако искате да бъдете сред първите, работили с най-новите възможности на Qt, можете да му свалите кода.

Ако сте готови да се учите от извора, тази статия ще ви обясни как да си настроите системата за разработка, как да използвате git, за да вземете кода на Qt и как да компилирате библиотеките за вашата машина.

Настройване на вашата система

Qt може да се компилира и разработва на много платформи. Операционните системи за разработка са Mac OS X, Windows и Linux, като всяка има различни изисквания за компилатори и допълнителни библиотеки. Разработката на Qt изисква, той да бъде компилиран от сорс код, следователно трябва да бъда спазени следните изисквания:

В допълнение трябва да имате инсралиран и Perl. За повечето Линукс дистрибуции Linux и Mac OS X, той е инсталиран по подразбиране. Windows потребителите могат да си го свалят от тук свободно.

Сорс кодът на Qt се разработва като се използва отворената дистрибутивна система за контрол версиите Git. Трябва да имате инсталиран Git >= 1.6.x.

За повече информация може да видите отделната страница за "инсталция на Git":Git_Installation_Bulgarian.

Сваляне на Qt

След като сте инсталирали необходимите инструменти и библиотеки, можете да свалите кода като клонирате git хранилището със следните команди:

 git clone git://gitorious.org/qt/qt.git
 cd qt

Зад фирмената защитна стена

Ако свалянето се провали с "

unable to connect to socket

", най-вероятно сте зад защитна стена, която блокира Git протокола. Първо опитайте да смените URL-а за сваляне с неговия HTTP еквивалент

http://git.gitorious.org/qt/qt.git

Ако това не помогне, алтернативно решение е да свалите кода през SSH, прекаран през HTTP прокси. Това съще работи и за качване на промени.

Първо инсталирайте Corkscrew .

След това редактирайте вашите SSH настройки и добавете:

 Host '''gitorious.org
 Hostname ssh.gitorious.org
 Port 443
 ProxyCommand corkscrew yourproxyhost yourproxyport %h %p

Като замените

yourproxyhost

и

yourproxyport

с името на хоста и порта на HTTP проксито във вашата фирма. Вече трябва да можете да свалите кода и да качвате промени като използвате

git@gitorious.org:qt/qt.git

Компилиране на Qt

Компилирането става по същият начин както с официалните версии. Стандартните инструкции можете да намерите на тези места:

Инсталиране на Qt за Embedded Linux

Уверете се, че имате инсталиран Perl и той работи. Ако configure каже, че ме може да намери хедърите, това значи, че syncqt, програма, която configure пуска, не може да намери вашата инсталация на Perl.

Генериране на документацията

Тъй като в хранилището е само сорс кода, а не целият пакет, HTML документацията не е включена. Ако използвате хранилище на вече пусната версия на Qt, можете да използвате онлайн документацията или да свалите пакета.

За документация, която все още не е достъпна онлайн или чрез пакет, вие трябва да я генерирате. За да направите това изпълнете командата

 make docs

след като сте пуснали configure и сте компилирали библиотеките.

Какво следва?

За да се научите как да правите промени по Qt и да ги качвате за одобрение към основният код, вижте Qt_Contribution_Guidelines. Ако просто искате да сте в крак с последните промени и тихо да следите разработката на Qt, изпълнете

git pull

в директорията ви със сорс кода за да свалите новите версии на файловете.