How to Create and Run Qt Application for Android/bg

From Qt Wiki
Jump to: navigation, search

En Ar Bg De El Es Fa Fi Fr Hi Hu It Ja Kn Ko Ms Nl Pl Pt Ru Sq Th Tr Uk Zh

Как се създават и пускат Qt приложения на Android

Чрез Necessitas Qt SDK програмистите имат възможност да пускат Qt приложения на устройства с Android. Това кратко ръководство ще покаже основните стъпки, за да се направи проста Qt програма за Android.

Изисквания

 • Инсталиран Necessitas SDK
 • Android устройство

Инструкции

 1. Стартирайте Qt Creator от Necessitas Qt SDK
 2. Натиснете File > New file or project… и следвайте инструкциите
 3. Изберете Qt Widget Project и Qt Gui Application
 4. Въведете име на проекта и път до неговата директория
 5. Изберете Android като Target
 6. След като проектът е създаден отворете Projects и се убедете, че настройките за Build и Run са правилно конфирирани.
 7. Редактирайте програмния код и когато сте готови пуснете приложението на Android устройство.

Съвети

 • За да промените общата информация за приложението, манифест файла за Android, разрешенията за Android или списъка на библиотеки отидете в Projects > Run Settings > Package configuration > Details.
 • За селектирате подходящо Android SDK, което искате да използвате от Qt Creator отидете в Projects > Run Settings > Package configuration > Details > Manifest.
 • За да промените конфигурацията за поставяне на проекта от Qt Creator отидете в Projects > Run Settings > Configuration configuration > Details.

Програмен код

Както можете да видите програмния код не съдържа нищо специфично само за Android, което го прави напълно преносим. Някой допълнителни файлове, които са неодходими за necessitas са добавени в pro файла на проекта.

 • test.pro

QT = core gui

TARGET = test TEMPLATE = app


SOURCES= main.cpp mainwindow.cpp

HEADERS = mainwindow.h

FORMS= mainwindow.ui

CONFIG = mobility MOBILITY =

OTHER_FILES= android/AndroidManifest.xml android/res/drawable-hdpi/icon.png android/res/drawable-ldpi/icon.png android/res/drawable-mdpi/icon.png android/res/values/libs.xml android/res/values/strings.xml android/src/eu/licentia/necessitas/industrius/QtActivity.java android/src/eu/licentia/necessitas/industrius/QtApplication.java android/src/eu/licentia/necessitas/industrius/QtLayout.java android/src/eu/licentia/necessitas/industrius/QtSurface.java android/src/eu/licentia/necessitas/ministro/IMinistro.aidl android/src/eu/licentia/necessitas/ministro/IMinistroCallback.aidl android/src/eu/licentia/necessitas/mobile/QtAndroidContacts.java android/src/eu/licentia/necessitas/mobile/QtCamera.java android/src/eu/licentia/necessitas/mobile/QtFeedback.java android/src/eu/licentia/necessitas/mobile/QtLocation.java android/src/eu/licentia/necessitas/mobile/QtMediaPlayer.java android/src/eu/licentia/necessitas/mobile/QtSensors.java android/src/eu/licentia/necessitas/mobile/QtSystemInfo.java

 • main.cpp

#include <QApplication>

 1. include "mainwindow.h"

int main(int argc, char argv[]) {

QApplication a(argc, argv);
MainWindow w;
 1. if defined(Q_WS_S60)
w.showMaximized();
 1. else
w.show();
 1. endif
return a.exec();

}

mainwindow.h

#ifndef MAINWINDOW_H

 1. define MAINWINDOW_H
 1. include <QMainWindow>
 2. include <QLabel>

namespace Ui {

class MainWindow;

}

class MainWindow : public QMainWindow {

Q_OBJECT

public:

explicit MainWindow(QWidget parent = 0);
~MainWindow();

private:

// from QMainWindow
void resizeEvent(QResizeEvent event);

private:

QLabel* m_pLabel; };

 1. endif // MAINWINDOW_H
 • mainwindow.cpp

#include "mainwindow.h"

 1. include <QApplication>
 2. include <QDesktopWidget>
 3. include <QCoreApplication>

MainWindow::MainWindow(QWidget parent) :

QMainWindow(parent),
m_pLabel(NULL)

{

m_pLabel = new QLabel("Hello Qt for Android!", this);
m_pLabel->setGeometry(QApplication::desktop()->screenGeometry());
m_pLabel->setAlignment(Qt::AlignCenter);
m_pLabel->setStyleSheet("background-color:#006600; color:#FFFFFF");

}

MainWindow::~MainWindow() {

}

void MainWindow::resizeEvent(QResizeEvent /*event*/) {

m_pLabel->setGeometry(QApplication::desktop()->screenGeometry());

}

Тестване

Свържете вашето устройство към компютър и пуснете приложението от Qt Creator към Necessitas. Qt приложението автоматилно ще се стартира на Android устройството. Може би ще бъдете попитани да свалите зависимости чрез Ministro. Следвайте инструкциите, за да свалите всички необходими компоненти.

Тази примерна програма е успешно тествана на LG GT540 Optimus с Android 2.1.

Вижте също

How to use Necessitas 0.2.1 Emulator on Windows 7 How to write Qt apps for Android to write Qt apps for Android/ Setup QtCreator QtCreator/