How to Launch Web Browser/bg

From Qt Wiki
< How to Launch Web Browser
Revision as of 06:51, 24 February 2015 by Maintenance script (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Български English Русский 简体中文

Как се стартира уеб браузър

Класът "QDesktopServices&quot;:http://doc.qt.io/qt-5.0/qtgui/qdesktopservices.html осигурява методи за достъп до стандартни услуги на компютъра като отваряне на URL през уеб браузъра зададен по подразбиране на системата.

Моля, не забравяйте да включите следните хедър файлове:

#include <QDesktopServices&gt;
#include <QUrl&gt;


QDesktopServices::openUrl(QUrl("http://developer.qt.nokia.com&quot;));

Източници