How to Use QSettings/bg

From Qt Wiki
< How to Use QSettings
Revision as of 15:51, 14 January 2015 by Maintenance script (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Български English

Как се използва QSettings

Класът QSettings [qt.io] осигурява платформено-независими настройки за приложението. Приложеният пример показва как да се записват и зареждат настройки в ini файл. Инстанцията на QSettings ще се погрижи за записа и четенето на настройките в ini файла. Примерът е тестван на Nokia устройство с ОС Symbian^3.

Запис на настройки

Методът setValue [qt.io] трябва да бъде използван, за да се запамени стойност към ключ (т.е. към името на насройката).

Зареждане на настройки

Стойността на дадена настройка може да бъде взета чрез метода value [qt.io].

Пример

mainwindow.h

mainwindow.cpp

main.cpp

Categories: