How to create a custom calender widget/bg

From Qt Wiki
< How to create a custom calender widget
Revision as of 06:47, 24 February 2015 by Maintenance script (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Български English

Промяна на външния вид на QCalendarWidget

Има много различни начини, по които може да се направи календар. Най-лесният би бил чрез използване на "QCalendarWidget&quot;:http://doc.qt.io/qt-5.0/qtwidgets/qcalendarwidget.html. Обаче този клас предоставя ограничен контрол над външния вид.

Този проблем може да бъде разрешен чрез наследяване на "QCalendarWidget&quot;:http://doc.qt.io/qt-5.0/qtwidgets/qcalendarwidget.html.
Приложен е примерен клас, който обяснява модифициран календар.

Клетките, или отделните дни са персонализирани и за да направим това контролираме метода "paintCell&quot;:http://doc.qt.io/qt-5.0/qtwidgets/qcalendarwidget.html#paintCell, който е protected.

Пример:

class ourCalendarWidget : public QCalendarWidget
{

Q_OBJECT

public:
ourCalendarWidget(QWidget *parent = 0) : QCalendarWidget(parent){}
~ourCalendarWidget() {}

void ourCall(QDate date)
{
// here we set some conditions
update();
}

protected:
void paintCell(QPainter *painter, const QRect &rect, const QDate &date) const
{
if ( ) // our conditions
{ // When the conditions are matched, passed QDate is drawn as we like.

painter->save();
painter->drawEllipse(rect); // here we draw n ellipse and the day—
painter->drawText(rec, Qt::TextSingleLine, Qt::AlignCenter,QString::number(date.day()));
painter->restore();
}
else
{ // if our conditions are not matching, show the default way.
QCalendarWidget::paintCell(painter, rect, date);
}
}