How to create a custom calender widget/bg

From Qt Wiki
< How to create a custom calender widget
Revision as of 06:47, 24 February 2015 by Maintenance script (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Български English

Промяна на външния вид на QCalendarWidget

Има много различни начини, по които може да се направи календар. Най-лесният би бил чрез използване на "QCalendarWidget&quot;:http://doc.qt.io/qt-5.0/qtwidgets/qcalendarwidget.html. Обаче този клас предоставя ограничен контрол над външния вид.

Този проблем може да бъде разрешен чрез наследяване на "QCalendarWidget&quot;:http://doc.qt.io/qt-5.0/qtwidgets/qcalendarwidget.html.
Приложен е примерен клас, който обяснява модифициран календар.

Клетките, или отделните дни са персонализирани и за да направим това контролираме метода "paintCell&quot;:http://doc.qt.io/qt-5.0/qtwidgets/qcalendarwidget.html#paintCell, който е protected.

Пример:

class ourCalendarWidget : public QCalendarWidget<br />{

Q_OBJECT

public:<br /> ourCalendarWidget(QWidget *parent = 0) : QCalendarWidget(parent){}<br /> ~ourCalendarWidget() {}

void ourCall(QDate date)<br />{<br /> // here we set some conditions<br /> update();<br />}

protected:<br />void paintCell(QPainter *painter, const QRect &amp;rect, const QDate &amp;date) const<br />{<br /> if ( ) // our conditions<br /> { // When the conditions are matched, passed QDate is drawn as we like.

painter-&gt;save();<br /> painter-&gt;drawEllipse(rect); // here we draw n ellipse and the day—<br /> painter-&gt;drawText(rec, Qt::TextSingleLine, Qt::AlignCenter,QString::number(date.day()));<br /> painter-&gt;restore();<br /> }<br /> else<br /> { // if our conditions are not matching, show the default way.<br /> QCalendarWidget::paintCell(painter, rect, date);<br /> }<br />}