ListView Item Manual Positioning Animations QML/bg

From Qt Wiki
< ListView Item Manual Positioning Animations QML
Revision as of 16:05, 14 January 2015 by Maintenance script (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Български | English

Ръчно позициониране на елементите в ListView

Въведение

Така, нека да кажем, че вместо обикновено ListView с елементи, наредени хоризонтално и линейно, вие искате лист, който да реагира, когато някой елемент е натиснат. Елементът трябва да се придвижва към друга позиция ( по-долна позиция по y). Когато друг елемент е избран, те трябва да си разменят местата. Това беше полезно в случая за KDM, където елементите бяха снимки на потребителите.

Реализация

Създаваме ListView, като за модел слагаме един масив, колкото да задели място за 7 елемента. Делегата се състой от Rectangle и Text като ръчно задаваме позицията му.

Кода

Резултати

!https://lh4.googleusercontent.com/-DOTQe7zsIBg/Tj3MjY6plMI/AAAAAAAAAUw/3uAoYO33h3E/s800/qml list animation example.png!

Възможни проблеми

Изглежда, че има бъг в ListView, който променя позициите на елементите по X, когато данните в модела се променят.

Categories: