Play Audio File Using Qt Mobility/bg

From Qt Wiki
< Play Audio File Using Qt Mobility
Revision as of 12:05, 28 November 2016 by EdwardWelbourne (talk | contribs) (Sub-categorize)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

En Ar Bg De El Es Fa Fi Fr Hi Hu It Ja Kn Ko Ms Nl Pl Pt Ru Sq Th Tr Uk Zh

Възпроизвеждане на аудио файл, използвайки Qt Mobility

Общ преглед

Тази статия показва как се възпроизвежда аудио файл чрез QMediaPlayer от Qt Mobility 1.1.

Конфигурация на проекта

Променете конфигурацията на проекта като включите поддръжка на Qt Mobility в .pro файла:

CONFIG = mobility MOBILITY= multimedia

Програмен код

  • .h

Включете нужните хедъри:

  1. include <QMediaPlayer>

Декларирайте слот и вънтрешни членове на класа: private slots:

void statusChanged(QMediaPlayer::MediaStatus status);

private:

QMediaPlayer m_pPlayer;

.cpp

Възпройзведете файл, записан на устройството: m_pPlayer = new QMediaPlayer(this); connect(m_pPlayer, SIGNAL (positionChanged(qint64)), this, SLOT (statusChanged(qint64))); //Select a file m_pPlayer->setMedia(QUrl::fromLocalFile("e:SoundsDigitalGirl_Rules.mp3")); //Set the volume m_pPlayer->setVolume(50); m_pPlayer->play();

Имплементирайте декларирания слот: void MainWindow::statusChanged(QMediaPlayer::MediaStatus status) {

if ( (QMediaPlayer::LoadedMedia == status) && m_pPlayer)
{
m_pPlayer->play();
}

}