Qt Quick/ca

From Qt Wiki
Jump to: navigation, search
This article may require cleanup to meet the Qt Wiki's quality standards. Reason: Auto-imported from ExpressionEngine.
Please improve this article if you can. Remove the {{cleanup}} tag and add this page to Updated pages list after it's clean.
English Русский Castellano Català Português ქართულად

Qt Quick (Qt User Interface Creation Kit)

La funcionalitat clau a les versions de Qt 4.7 i Qt Creator 2.1 és Qt Quick : una tecnologia d'alt nivell per UI (User Interfaces, interfícies d'usuari) que permet a desenvolupadors i dissenyadors treballar plegats per a crear UIs preparades per entrada tàctil i aplicacions lleugeres. Inclou:

  1. Noves eines a l'IDE Qt Creator: inclou un editor visual que permet als dissenyadors i desenvolupadors cooperar, treballant al mateix codi de manera iterativa.
  2. QML (Qt Meta-Object Language): un llenguatge declaratiu fàcil d'emprar.
  3. QtDeclarative: un nou mòdul a la biblioteca Qt que permet una nova manera de programació declarativa.

I mentre que no és necessita coneixements de programació C++ per emprar Qt Quick, està 100% basat en Qt i pot ser estès des de C+, només limitat per la teva creativitat.

Abast (Qt Creator 2.1 and Quick)

  • Assistent de projecte QML i gestió de projecte (nou format d'arxiu per aplicacions QML pures)
  • Editor QML avançat amb realç de sintaxi, completat de codi, ajuda integrada.
  • Dissenyador Qt Quick: editor visual WYSIWYG per crear interfícies.
  • Components Qt Quick: Elements comuns a les UI que encaixen amb l'aspecte i comportament de la plataforma.

QML vs. UI basada en Widget

Els principiants sovint es pregunten: Quina opció és la millor per a crear la meva interfície d'usuari. Amb Qt hi ha 3 tècniques (que poden ser integrades):

  • Emprar el Qt Designer per crear arxius .ui, una descripció de la UI basada en XML.

' Codificar la construcció de la UI en C+ amb les classes dels widgets de Qt.

  • Escriure o dissenyar visualment (o modelant amb Qt Creator 2.1) arxius QML.

El "Com" encara s'ha d'escriure però pots emprar el tag qml vs widget per a cercar i trobar. :)

Enllaços (sense traduir)