Simple QML Progress Bar/bg

From Qt Wiki
< Simple QML Progress Bar
Revision as of 17:46, 14 January 2015 by Maintenance script (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Български English

Прост прогрес бар

Този много прост QML прогрес бар бе вдъхновен от примера, който идва с Qt. Направен е така, че да е много опростен и лек и да е подходящ дори за много малки размери. Ето така изглежда по подразбиране (със зеленият цвят на Qt ;-) )

Simple progress bar

Този прогрес бар се използва заедно с BusyIndicator [developer.qt.nokia.com] в QML компонента ProgressSpinner, за да се получи приятен елемент, който може да показва активността и прогреса на дълги операции.

Реализация (SimpleProgressBar.qml):

Употреба:

Categories: