Install Qt 5 on Ubuntu/bg

From Qt Wiki
Jump to: navigation, search
This article may require cleanup to meet the Qt Wiki's quality standards. Reason: Auto-imported from ExpressionEngine.
Please improve this article if you can. Remove the {{cleanup}} tag and add this page to Updated pages list after it's clean.

Български English Spanish


Инсталиране на Qt 5 на Ubuntu

Въведение

Статията съдържа инструкции за инсталиране на Qt 5.0.2 на Ubuntu 12.10.

Ubuntu 13.04 предлага Qt 5.0.1 инсталирано по подразбиране.

Наръчник за инсталация

  • Сваляне

Посетете страницата за сваляне на Qt и изтеглете 32 или 64 битова версия за Linux в зависимост от типа на вашата операционна система Ubuntu. Инсталационният файл може също така да бъде свален и през терминал чрез wget.

Пример:

wget http://download.qt.io/official_releases/qt/5.0/5.0.2/qt-linux-opensource-5.0.2-x86-offline.run
  • Инсталиране

задайте необходимите права за изпълнение на сваления файл, стартирайте го и следвайте инструкциите, за да завиршите успешно инсталацията.

chmod +x qt-linux-opensource-5.0.2-x86-offline.run
./qt-linux-opensource-5.0.2-x86-offline.run
  • 'Инсталиране на g+*

Отворете терминал и изпълнете следната команда, за да инсталирате g+:

sudo apt-get install build-essential

Конфигуриране на компилатор

Страртирайте Qt Creator. Изберете Tools > Options. Натиснете Build & Run и селектирайте таб Kit. Конфигурирайте компилатор, ако такъв не е автоматично засечен.

  • Инсталиране на OpenGL библиотеки

Изпълнете следната команда, за да инсталирате OpenGL библиотеките:

sudo apt-get install mesa-common-dev

Отстраняване на проблеми

  • Qt Creator needs a compiler set up to build

Следвайте инструкциите от горната част на статията, за да конфигурирате компилатор в Qt Creator.

  • error: g++: Command not found

Решение:

sudo apt-get install build-essential
  • error: GL/gl.h: No such file or directory

Решение: sudo apt-get install mesa-common-dev