Online Communities/sq

From Qt Wiki
Jump to navigation Jump to search

Mirë se erdhët në wikin për Qt Kosova/Albania

Këtu do të postohen të gjitha wiki faqet që shkruhen nga ne.

Fillimi i programimit në Qt [developer.qt.nokia.com]

Fillimi i programimit në QML [developer.qt.nokia.com]

Signal-ët dhe Slot-ët [developer.qt.nokia.com]

Si të renderojmë një QListView – pjesa e parë [developer.qt.nokia.com]

Si të renderojmë një QListView – pjesa e dytë [developer.qt.nokia.com]

Si të renderojmë një QListView – pjesa e tretë [developer.qt.nokia.com]

Praktikat më të mira për të dizajnuar ndërfaqe për programe për telefona mobil [developer.qt.nokia.com]

Qt dhe CSS Style Sheets në Qt Widget-ë [developer.qt.nokia.com]