Open Web Page in QWebView/bg

From Qt Wiki
Jump to: navigation, search

En Ar Bg De El Es Fa Fi Fr Hi Hu It Ja Kn Ko Ms Nl Pl Pt Ru Sq Th Tr Uk Zh

Отваряне на Web страница в QWebView

Даденото ръководство показва как се зарежда интернет страница чрез QUrl в QWebView. QWebView е клас, предоставен от WebKit в Qt, който се използва за показване и редакция на web документи.

 • Добавете webkit в .pro файла на проекта

QT = webkit

 • Включете нужните хедъри

 1. include <QWebView>
 2. include <QUrl>

 • Създайте инстанция на QWebView

m_pWebView = new QWebView(this); //set position and size m_pWebView->setGeometry(0,0,200,200);

Допълинетлно може да промените стила на QWebView чрез setStyleSheet().

 • Заредете web страница

m_pWebView->load(QUrl("http://www.example.com"));

Example

Предоставеният пример е създаден чрез Qt SDK 1.1 и тестван на Symbian^3 устройство.

mainwindow.h

 1. ifndef MAINWINDOW_H
 2. define MAINWINDOW_H
 1. include <QMainWindow>
 2. include <QWebView>
 3. include <QUrl>

namespace Ui {

class MainWindow;

}

class MainWindow : public QMainWindow {

Q_OBJECT

public:

explicit MainWindow(QWidget parent = 0);
virtual ~MainWindow();

private:

QWebView m_pWebView;

};

 1. endif // MAINWINDOW_H

mainwindow.cpp

 1. include "mainwindow.h"
 1. include <QCoreApplication>

MainWindow::MainWindow(QWidget *parent)

: QMainWindow(parent)

{

m_pWebView = new QWebView(this);
//set position and size
m_pWebView->setGeometry(0,0,200,200);
m_pWebView->load(QUrl("http://www.example.com"));

}

MainWindow::~MainWindow() {

}

main.cpp

 1. include "mainwindow.h"
 1. include <QApplication>

int main(int argc, char argv[]) {

QApplication app(argc, argv);
MainWindow mainWindow;
mainWindow.showMaximized();
return app.exec();

}

Отстраняване на проблеми

QWebView: No such file or directory

Уверете се, че сте добавили webkit в .pro файла на проекта.

QT= webkit

Вижте още

Embed YouTube Video in QWebView