Play Audio File Using Qt Mobility/bg

From Qt Wiki
Jump to navigation Jump to search
This article may require cleanup to meet the Qt Wiki's quality standards. Reason: Auto-imported from ExpressionEngine.
Please improve this article if you can. Remove the {{cleanup}} tag and add this page to Updated pages list after it's clean.

En Ar Bg De El Es Fa Fi Fr Hi Hu It Ja Kn Ko Ms Nl Pl Pt Ru Sq Th Tr Uk Zh

Възпроизвеждане на аудио файл, използвайки Qt Mobility

Общ преглед

Тази статия показва как се възпроизвежда аудио файл чрез QMediaPlayer от Qt Mobility 1.1.

Конфигурация на проекта

Променете конфигурацията на проекта като включите поддръжка на Qt Mobility в .pro файла:

CONFIG ''= mobility
MOBILITY''= multimedia

Програмен код

  • .h

Включете нужните хедъри:

#include <QMediaPlayer>

Декларирайте слот и вънтрешни членове на класа:

private slots:
 void statusChanged(QMediaPlayer::MediaStatus status);

private:

QMediaPlayer '''m_pPlayer;

.cpp

Възпройзведете файл, записан на устройството:

m_pPlayer = new QMediaPlayer(this);
connect(m_pPlayer, SIGNAL (positionChanged(qint64)), this, SLOT (statusChanged(qint64)));
//Select a file
m_pPlayer->setMedia(QUrl::fromLocalFile("e:SoundsDigitalGirl_Rules.mp3"));
//Set the volume
m_pPlayer->setVolume(50);
m_pPlayer->play();

Имплементирайте декларирания слот: void MainWindow::statusChanged(QMediaPlayer::MediaStatus status) {

if ( (QMediaPlayer::LoadedMedia == status) && m_pPlayer)
{
m_pPlayer->play();
}

}