QWidget Semi-transparent Background Color/bg

From Qt Wiki
Jump to navigation Jump to search
This article may require cleanup to meet the Qt Wiki's quality standards. Reason: Auto-imported from ExpressionEngine.
Please improve this article if you can. Remove the {{cleanup}} tag and add this page to Updated pages list after it's clean.

Български English

Полупрозрачен цвят на фона на QWidget

Този отрязйк от програмен код показва как са се постигне прозрачност на цвета на фона на QWidget чрез предефиниране на paintEvent().

  • Предефиниране на paintEvent

.h файл

protected:

//overload from QWidget
 void paintEvent(QPaintEvent* event);
  • Имплементиране на paintEvent

.cpp файл

void MyWidget::paintEvent(QPaintEvent* /*event*/)
{
 QColor backgroundColor = palette().light().color();
 backgroundColor.setAlpha(200);
 QPainter customPainter(this);
 customPainter.fillRect(rect(),backgroundColor);
}

Този отрязък от код е вдъхновен от предложеното решение от Antonio Di Monaco в тази тема във форума.

Вижте също

Как се сменя цвета на фона на QWidget