QWidget Semi-transparent Background Color/bg

From Qt Wiki
Jump to: navigation, search
БългарскиEnglish

Полупрозрачен цвят на фона на QWidget

Този отрязйк от програмен код показва как са се постигне прозрачност на цвета на фона на QWidget чрез предефиниране на paintEvent().

  • Предефиниране на paintEvent

.h файл protected:

//overload from QWidget

void paintEvent(QPaintEvent* event);

  • Имплементиране на paintEvent

.cpp файл void MyWidget::paintEvent(QPaintEvent* /*event*/) {

QColor backgroundColor = palette().light().color();
backgroundColor.setAlpha(200);
QPainter customPainter(this);
customPainter.fillRect(rect(),backgroundColor);

}

Този отрязък от код е вдъхновен от предложеното решение от Antonio Di Monaco в тази тема във форума.

Вижте също

Как се сменя цвета на фона на QWidget