Smart Pointers/bg

From Qt Wiki
Jump to navigation Jump to search
This article may require cleanup to meet the Qt Wiki's quality standards. Reason: Auto-imported from ExpressionEngine.
Please improve this article if you can. Remove the {{cleanup}} tag and add this page to Updated pages list after it's clean.

Български English

Smart Pointers (Умни указатели)

Цел

Т.нар. умен указател e абстрактен тип данни, който има притежава всички функционалсти на стандартния указател и освен това осигурява автоматично изтриване (освобождаване на паметта). Умните указатели улесняват операциите, свързани с динамичното управление на паметта. Основното им предимство е намаляване на проблеми при работа с паметта и други проблеми, държащи се на лошо управление на стандартните указатели.

Умни указатели в Qt

Вижте още

Count with me: how many smart pointer classes does Qt have?

Източници

Smart Pointer