How to Install deb to MeeGo Harmattan/bg

From Qt Wiki
Jump to: navigation, search
IMPORTANT: The content of this page is outdated. Reason: The MeeGo/Harmattan platform is no longer supported.
If you have checked or updated this page and found the content to be suitable, please remove this notice.
БългарскиEnglish

Как се инсталира deb на MeeGo Harmattan

Общ преглед

Пакетният формат използван от операционните системи MeeGo Harmattan и Maemo е deb. Тези пакети могат да се инстарират от броузер, мениджър на приложенията или от конзола.

dpkg

Този пример показва как се инсталира deb файл посредством конзола. Ако искате да достъпите устройството дистанционно свалете и инсталирайте sdk-connectivity-tool. Пуснете го, за да получите логин информация. След това се свържете дистанционно или стартирайте приложението Terminal на устройството. Първо изпълнете следната команда, за да получите root права за достъп:

devel-su rootme След това инсталирайте deb файла с командата: dpkg -i /home/user/MyDocs/sample.deb

Вижте също

Installing Applications