Online Communities/bg

From Qt Wiki
Jump to: navigation, search
This article may require cleanup to meet the Qt Wiki's quality standards. Reason: Auto-imported from ExpressionEngine.
Please improve this article if you can. Remove the {{cleanup}} tag and add this page to Updated pages list after it's clean.

En Ar Bg De El Es Fa Fi Fr Hi Hu It Ja Kn Ko Ms Nl Pl Pt Ru Sq Th Tr Uk Zh

Интернет Общества

На тази страница са публикувани интернет общества, свързани с Qt.

Международни

IRC канали

Qt е представен на "Freenode":irc://irc.freenode.net/

#qt General Qt discussion and help
#qt-components Qt Quick components project
#qt-mobility Qt Mobility API
#qt-symbian Qt за Symbian
qt-labs Разработка на Qt
#qtwebkit Проект за QtWebKit
#qt-maemo Qt на Maemo/MeeGo
#qtjambi Qt за Java
#qt-lighthouse Проект Qt Lighthouse
#qt-3d Проект Qt 3D
#qt-fr Френско Qt общество
#qt-ru Руско Qt общество
#necessitas Necessitas Проект за портване на Qt за Android

Френски

Немски

Италиански

Испански

Руски

Полски

Китайски

Японски

Корейски

Турски

Арабски

Португалски

Qt Everywhere Meetups

Ако искате са се срещнете с Qt програмисти и приятели на живо влключете се в Qt Meetups. Разгледайде дадената връзка и намерете Qt общество близо до Вас!