Including .pro Files/bg

From Qt Wiki
Jump to: navigation, search
БългарскиEnglishMalaySpanishGermanFrench

Включване на .pro файлове в .pro файлове

Понякога проектните файлове на QMake трябва да бъдат включвани един в друг. QMake е страхотен инструмент, но има някои тънки моменти, за които трябва да внимавате.

Първо, конвенцията, .pro файловете, предназначени за включване в други файлове, обикновено имат разширение .pri. Това се прави само за нагледност и не е задължително. Това също така означава, че qmake ги използва директно, а търси подходящия .pro файл.

В .pro файлa, имате две важни променливи: INCLUDEPATH и DEPENDPATH. Първата се използва от C+ + компилатора, когато обработва #includе декларациите, а втората се използва от qmake, когато се опитва да определи какво да се компилира и в какъв ред.

За да създадете гъвкаво дърво на проекта, което да може да се пренася лесно, трябва да обновявате pri-файловете по подходящ начин. Аз използвам текущата директория. Тя може да бъде взета с командата $$system(pwd) (работи са на Unix/Linux за съжаление).

В ръководството за променливи на qmake има променливи, които могат да ви помогнат да постигнете това и по друг начин (тествано на Windows ). Някой от тях са:

' Тази променлива съдържа пълният път до директорията, в която се намира проектният файл на qmake.

' Тази променлива съдържа пълният път до директорията, в която qmake поставя генерираните Makefile-ове.

  • Използването на префикса $$ е обяснено тук .

Когато имате готова настройка за пътища и зависимости, остава просто да ги добавите към SOURCES, HEADERS, RESOURCES и FORMS секциите.

За да обобщим, ето малък пример:

INCLUDEPATH = $$system(pwd)/include DEPENDSPATH= $$system(pwd)

SOURCES = src/foo.cpp HEADERS= include/foo.h FORMS = forms/foo.ui RESOURCES= foo.qrc

Накрая в .pro файла просто добавете .pri чрез include:

… include(support/foo/foo.pri) …

Уговорки